Aktiviteter

 

 

Våra träffar

Vi har träffar en till två gånger per år för att vidareutbilda oss och utbyta erfarenheter. Dessa träffar är en garanti för att vi håller våra kunskaper aktuella, samtidigt som vi har trevligt tillsammans och förstärker vårt nätverk

 

 

Nu har vi öppnat möjligheten att anmäla sig till riksträffen 2017 i Lövånger.

Observera att alla som anmäler sig måste vara medlem i Svampkonsulenternas riksförbund, stödmedlemsskap räcker.

Länk till informationen om riksträffen i Sporaden finns här