Tidigare träffar

Tidigare träffar


         


TRÄFFAR GENOM ÅREN

Eftersom det bland våra medlemmar finns en stor geografisk spridning, samt en bredd när det gäller intressen försöker vi variera tema samt platserna för våra träffar. Nedan ser man plats och tema för våra senaste träffar. 


2011

Höstträff i Lycksele


2010

Höstträff i Trehörningsjö


2009

Höstträff i Skellefteå


2008

Höstträff i Härnösand. Kalkbarrskogar


2007

Höstträff i Piteå tillsammans med riks. Tallhedar.


2006

Höstträff: Musseroner, Lycksele


2005

Vårträff:  Vårsvampar, Kåbdalis - inställd pga för få deltagare

Höstträff:   Matsvampar och Svampmat, Malå


2004

Vårträff:  taggsvampar, Trehörningsjö

Höstträff:  Vedsvampar, Sikfors


2003

Vårträff:  kremlor, Vormsele

Höstträff:  Fjällsvampar, Ammarnäs


2002

Vårträff:  Tallhedarnas svampar, Trehörningsjö

Höstträff:  Tallhedarnas svampar, Storlångträsk