Tidigare träffar

Tidigare träffar

 

 

TRÄFFAR GENOM ÅREN

Eftersom det bland våra medlemmar finns en stor geografisk spridning, samt en bredd när det gäller intressen försöker vi variera tema samt platserna för våra träffar. Nedan ser man plats och tema för våra senaste träffar.

 

2011

Höstträff i Lycksele

 

2010

Höstträff i Trehörningsjö

 

2009

Höstträff i Skellefteå

 

2008

Höstträff i Härnösand. Kalkbarrskogar

 

2007

Höstträff i Piteå tillsammans med riks. Tallhedar.

 

2006

Höstträff: Musseroner, Lycksele

 

2005

Vårträff: Vårsvampar, Kåbdalis - inställd pga för få deltagare

Höstträff: Matsvampar och Svampmat, Malå

 

2004

Vårträff: taggsvampar, Trehörningsjö

Höstträff: Vedsvampar, Sikfors

 

2003

Vårträff: kremlor, Vormsele

Höstträff: Fjällsvampar, Ammarnäs

 

2002

Vårträff: Tallhedarnas svampar, Trehörningsjö

Höstträff: Tallhedarnas svampar, Storlångträsk