Höstträffen 2013

Årets fortbildningsträff samt årsmöte hölls i det vackra Storforsen, Älvsbyns kommun.


Helgen 23-25 augusti samlades 35 entusiastiska medlemmar i Svampkonsulent Norr för årsmöte samt fortbildningsträff i Storforsens vackra omgivningar.


På fredag eftermiddag samlades detta glada gäng för ett snabbfika innan årsmötet. Mötet leddes av Per-Axel Karlsson som med briljant klubbrörelse styrde skutan.

Efter sedvanlig genomgång av dels ekonomin, verksamhetsberättelsen samt kommande verksamhetsplan och budget blev det aktuellt för gängse val.Nya styrelsen överst t.v.

Till ordförande valdes Göran Lidén, Luleå för ett år. Till ledamot för två år valdes Lisa Persson-Dahlén, Lycksele. Till suppleanter för ett år valdes Gunvor Forsell, Boden och Yvonne Gustafsson-Lundmark, Mjödvattnet. Revisor för ett år blev Monica Svensson, Bollnäs och till suppleant Sigridur Arnadottir, Lycksele. Till valberedning för ett år valdes Birgitta Svensson, Lunde, Britt-Marie Eriksson Hultén, Skellefteå och Annika Fällman, Lycksele tillika sammankallande för valberedningen.
Stig Norell avtackades efter många års fint arbete i styrelsen.
Grillkväll


Efter genonfört årsmöte samlades deltagarna vid grillstaden för gemensam grillafton med underbart grillad lax skänkt och fångad av Anna-Lena och hennes make Krister.
Stort tack för den goda laxen!Med hjälp av medlemmar och styrelsen och alla tillbehör blev vi både mätta och belåtna. Sägas kan att vi hade en enorm tur med vädret ur denna synpunkt.
ExkursionerLördag morgon var det dags för exkursioner i olika miljöer. Vädret hade väl inte ur svampsynpunkt varit det bästa. Torrt så det sprakade i mossan på tallhedarna men detta till trots fann vi ca 80 olika arter på de exkursioner vi hade.  Temat för fortbildningen var svampekologi och de olika miljöerna i trakterna av denna sjudande älv och fors gav möjligheter till att skåda de olika miljöer som finns där. Vissa rörde sig runt forsen. Andra på rena tallhedar och somliga kring de kända Ohuggiberget där Per-Axel guidade bland olika orkidéer, örter och svampar.
                 Ovan. Roger och Rolf blev grillmästare


T.v. Ingrid och Barbara beskådar Stigs fynd


T.h. Yvonne och Gunvor i letartagenMiddag


Lördag kväll ordnades en god buffémiddag på hotellet..

 

T.v. Britt-Marie med flera promenerar längs StorforsenVilken ticka!

 


Därefter samvaro i Vargisstugan med lotteri, skött av Yvonne med många fina vinster


Budgethotell


Dagen hade tagit ut sin rätt så eftersom smög de flesta iväg för behövlig

sömn inför söndagens bedrifter. 


Artgenomgång och artprov


 Söndag morgon. Frukost i egen eller hotellets regi och därefter exkursion i närområdet för att därefter intaga en god lunch.


t.v. Per Axel håller en uppskattad artgenomgång.
Dagen avslutades med ett frivilligt artprov på altanen till Vargisstugan. Artprovet satte hjärncellerna i arbete. Många klarade dock provet som också kan ses som en nyttig repetition av de svamparter som vi fann under dagarna i Storforsen ( se artlistan).
 Slutligen vill jag rikta ett stort tack till styrelsen, föreläsarna Per-Axel Karlsson och Elisabeth Bååth samt till alla medlemmar som deltog till att göra träffen så bra som den blev.


Göran Lidén Ordförande