Rapport från vårträffen 2013

Vår vårträff 2013


2013 års fortbildning tillika vårträff hölls i Umeå den 8-10 mars. Det var ett dryga 30-tal ivriga och trevliga svampkonsulenter och en del blivande som träffades på hotel Björken fredag eftermiddag. Efter en kort presentation startade Per-Axel Karlsson sin giftiga föreläsning om hur kroppen tar hand om svampgifter. Därefter träffades de flesta av oss till en trevlig stund med lättare förtäring. Lördagen startade med att Sandra Jonsson gav oss en nyttig lektion med artkunskap vad gäller giftsvampar. Efter det blev det Elisabeth Bååths tur att på ett intressant sätt visa oss skillnaden mellan mögel och mögel under rubriken Mögelsvampar och mögelgifter. Varför är mögel farligt när Gorgonzola är en delikatess? Efter lunch tog Per-Axel vid med allmänna råd vid svampförgiftning. Också det både nyttigt och lärorikt. Kjell Olofsson höll i konsten att mikroskopera en inte alltför lätt uppgift med tanke på den stora skaran intresserade. Kvällens pass avslutades med en god buffé med tillhörande lotteri skött av Yvonne. Söndag morgon och förmiddag ägnades åt fortsatt mikroskopering och letande av sporer, sporsäckar och gud vet vad fram till lunch. Därefter vidtog Per-Axel med sinnespåverkande svampar vilket han är något av en expert på med sin profession.En diskussion om vad vi säger till allmänheten avslutade den innehållsrika helgen. En enligt mitt tycke mycket trevlig och innehållsrik helg.

Föredrag av professor emerita Elisabeth Bååth


Varför är det farligt att äta möglig mat

då gorgonzola är en delikatess?

-

en guide om mögelsvampar och mögelgifterKlicka här för att hämta filen som pdf 


Här är tre föredrag av Per-Axel Karlsson, Chefsöverläkare NLL