Protokoll

Handlingar

Årsmöte i Svampkonsulent Norr

10 april 2016 kl. 13:00 i Skellefteå.


Kallelse

Årsberättelse

Ekonomisk rapport

Revisonsberättelse

Valberedningens förslag


Inkomna motioner och styrelsens förslag till beslut:

Motion 1

Motion 1 - bilaga

Motion 2


Protokoll:

Årsmötesprotokoll