Nyheter

Kurs i mikroskopering av svampar 24-26 mars 2017


Kursledare: Biolog Lill Eilertsen och Överläkare Per-Axel Karlsson


Kursen riktar sig främst till nybörjare, men ringrostiga amatörer är också välkomna. Vi kommer att gå igenom grunderna i mikroskopering av svamp, öva på att göra preparat och studera dessa i mikroskop.


Kursen hålls i Studiefrämjandets lokaler på Magasinsgränd 3 i centrala Skellefteå, med start fredag 24 mars,

ca klockan 14.00. Deltagaravgift för medlemmar i Svampkonsulent Norr: 600 kronor.


Varmt välkomna!


För mer om information om kursen och anmälan, klicka här.


Till Minne: Hans Marklund

9 juli 1937 - 18 mars 2016

Foto: Hjördis Lundmark, 2012

Hans Marklund 2012.                         Foto: Hjördis Lundmark

Första gången jag talade med Hans Marklund var i telefon, när jag skulle få en plats vid svampkonsulentutbildningen vid Statens skola för vuxna i Härnösand. Det var 27 år sedan och jag förställde mig honom som en tunnhårig man med grå hornbågade glasögon.


Jag träffade istället en man med pigga ögon och stort burrigt hår, en oförglömlig bekantskap. Det skulle bli många samtal och besök i hans hem under åren samt vid alla möten på kurser och annorstädes.


Jag tänker på Barbro, Hans fru, som var hans outtröttliga stöd.


Liksom så många andra, kände jag alltid stöd och uppmuntran från Hans. Han och kamraten Pelle Holmberg blev hedersmedlemmar i Svampkonsulenternas riksförbund och Hans var även hedersmedlem i Svampkonsulent NORR. Han ville komma med på alla våra möten och även fast hälsan sviktade gick det att genomföra med hjälp av hans innerlige vän Stig Norell.


Hans var en stor fotograf och konstnär, med rötter i Jörn i norra Västerbotten, med ett liv i Härnösand, en själ för svampriket och med en del i det mystiska, transcendentala livsväsendet. En mild och god man med stort hjärta, tyvärr med allt svagare röst mot slutet. Han hade fått Parkinsons sjukdom och det var med sorg och dämpade känslor vi såg honom gradvis bli sämre.


Jag tänker ofta på Hans, mina minnen av honom vill jag gärna hålla kvar till de tider han hade kraft och initiativ. Jag kommer aldrig att glömma Hans skapelser både i text och - framförallt - i bild.


Hommage, Hans!


Per-Axel KarlssonAnm: Ytterligare information om Hans och hans livsgärning finns hos Svampkonsulenternas riksförbund


Matlagning med svamp

8-10 april 2016


Denna kurs, som är en fortbildning, innehåller även

grundläggande kunskaper om hantering av svamp i köket.

Några exempel är:

 

• Livsmedelshygien

• Mikrobiologi

• Näringsinnehåll, hantering

• Svamp som mat, praktik

• Hantering av svamp

• Artkunskap

• Lagstiftning, märkning och förpackning

• Husbehovsodling av svamp

• Överkänslighet


• Dessutom vinprovning


             Två svampkonsulenter och mästerkockar

Svampkonsulenterna i norr har röstat fram populäraste matsvampen.


Under fortbildningen i början av mars röstade svampkonsulenterna i norr fram den mest populära matsvampen. Här följer resultatet:


1.Rödgul trumpetsvamp

2.Sandsopp, Karl Johan och Svart trumpetsvamp

3.Blodriska och Kantarell

4.Goliatmusseron och Sotvaxing

5.Fläckkantarell, Strävsopp, Aspsopp, Trattkantarell, Frostvaxing, Pepparriska och Blek taggsvampÅrets svampkonsulent blev Anna-Lena från vår förening


Anna-Lena Lindqvist från vår förening  har utsetts till årets svampkonsulent vid svampkonsulenternas årsmöte 2013.

Vi gläds och gratulerar Anna-Lena.


På bilden flankeras hon av t.v. ordförande Per-Axel Karlsson och t.h. kassören Alf Pallin

Kul att en från oss fick denna fina utmärkelse.