Om oss

Om oss

Vi är svampkonsulenter som är utbildade i Svampkunskap på universitetsnivå. De flesta av oss är även anslutna till Svampkonsulenternas Riksförbunds norra sektion.

Vi har träffar en till två gånger per år för att vidareutbilda oss och utbyta erfarenheter. Dessa träffar är en garanti för att vi håller våra kunskaper aktuella, samtidigt som vi har trevligt tillsammans och förstärker vårt nätverk.


Vill du ha hjälp med svampkurser, butiksdemonstrationer eller behöver hjälp med att identifiera okända svampar kan du vända dig till en svampkonsulent. För att hitta en konsulent nära dig, se kontaktuppgifter under våra medlemmar eller maila oss på info@svampkonsulentnorr.se.


Vill du bli medlem i Svampkonsulent Norr?

Föreningen bildades av bland andra svampkonsulenterna Per-Axel Karlsson och Elisabeth Bååth 1989. Syftet med föreningen är att främja medlemmarnas intressen genom att:

  1. Uppmuntra och initiera fort- och vidareutbildning
  2. Vara forum för idéutbyte mellan medlemmarna
  3. Sprida kunskap om svamp


Under åren som gått har föreningen genomfört årliga träffar på olika platser i NORR. Fortbildningsaktiviteter varje år. Kurser och initiativ till fortbildning

Styrelsen 2024Styrelsemöten sker minst fyra gånger per år.
Årsmöte sker 1 gång per år under vårvintern och då brukar vi ha det i samband med en händelse/aktivitet.

Medlemsavgiften är 150kr för svampkonsulenter = fullvärdiga medlemmar
Medlemsavgiften är 100kr för deras familjemedlemmar= stödmedlemskap

Medlemsavgiften är 250kr för svampintresserade = stödmedlemskap

Medlemskapet förnyar du varje år 1 januari genom att sätta in summan bankgiro: 5704-6070 eller Swish till 123 643 24 96, lägg då på 2kr för Swishavgiften.

Hur kommer jag i kontakt med någon från styrelsen?
Du kontaktar föreningen på mejl info@svampkonsulentnorr.se och får svar inom någon dag

Kan jag påverka Svampkonsulent Norr?
Ja, du kontaktar föreningen på info@svampkonsulentnorr.se och ger förslag på aktiviteter eller annat som du funderat på och som är förenligt med föreningens stadgar. Som fullvärdig medlem kan du även skriva motioner eller rösta på årsmötet eller andra medlemsmöten.

Motioner/ verksamhetsförslag ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet

Medlemsbrev:
Föreningen skickar då och då ut ett medlemsbrev via mejl. I det mejlet kommer vi att informera om kommande aktiviteter. Kalla till medlemsmöten och årsmöten. Ibland berättar vi vad vi har gjort för aktiviteter

GDPR- som medlem i föreningen får man information mm via mejl. Det är vårt sätt att bedriva föreningsverksamhet. Det är viktigt för oss att ha kontakt med våra medlemmar. Vill du inte ha dessa mejl så meddelar du det på info@svampkonsulentnorr.se Notera att du då inte kommer att få all information från föreningen, utan måste själv bevaka aktiviteterna på hemsidan www.svampkonsulentnorr.se

Medlemsavgift samt uppgifter om namn och typ av medlemskap (ex. M, F eller S), samt maila namn, adress, e-post och telefonnummer till info@svampkonsulentnorr.se


Länk till föreningens stadgar

Per-Axel Karlsson, ordförande, Piteå

Ordförande - igen. Svampkonsulent 1989, Härnösand. Pensionerad sedan 65 års ålder. Drabbad av lungcancer och har ändå haft tur som nu lever på tredje året. Tillsammans med Elisabeth Bååth bildat svampkonsulent NORR och varit med om att bilda Svampkonsulenternas Riksförbund. Viktigt  att behålla den höga nivån av aktiviteter som NORR haft under alla år, fortbildning och utbildning.

Malin Mobrandt, kassör, Uddevalla

Svampkonsulent sedan 2012. Min inriktning som svampkonsulent är ”Svamp  som Mat” och jag brinner för att sprida kunskap om ätlig svamp. Med ett stort intresse för mat, matsvamp och även kokböcker, kan jag avslöja att jag även skriver på en svampkokbok.

Marianne Leckström, suppleant, Stockholm

Svampkonsulent sedan 2010. Utbildad i Umeå.

Jag är intresserad av all slags svamp och kanske i synnerhet dess ekologi.

Gunvor Forssell, suppleant, Laisvall/ Boden

Hans-Erik Öster, revisor, Norrfjärden

Jag tror att jag blev svampkonsulent 1989. Jag gick i alla fall på SSVH (Härnösand). Jag tror att jag varit med i Svampkonsulent NORR fr.o.m. att jag blev svampkonsulent. Föreningen ska dels sprida "svampevangeliet"  dvs svamp-kunskap till så många som möjligt, dels ge fortbildning till oss svampkonsulenter.

Mats Nettelblad, revisorsuppleant, Arjeplog

Har arbetat i Norge i många år och har deltagit i sopp-och nyttevextföreningen i Norge framförallt i Bodö-trakten. Erkänd som motsvarande svampkonsulent i Sverige och är medlem i svampkonsulent NORR sedan flera år.

unsplash