Arkiv

Höstträffen 27-29 augusti 2021

Årets höstträff ägde rum i Vindelns Kommun.

Vi fördjupar oss i olika svamparter och genomför exkursioner till olika biotoper, har trevliga och arrangerar svamputställning för allmänheten. 

Läs mer i informationsbladet nedan. Du kan även ladda ner det och skriva ut det. 

Vid frågor e-posta till: info@svampkonsulentnorr.se

Eller ring till Anna-Lena Lindqvist: 070-591 29 80

Medlemsbrev julen 2020

Svampens dag i Kiruna 6 september 2020

Den 6/9 firade Svampkonsulent Norr svampens dag i Kiruna. Arrangemanget genomfördes i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och naturskyddsföreningen i Kirunas Per-Erik Mukka.
Aktiviteterna var en matsvampsexkursion  och efter en fika/ matpaus, en Naturvårdssvamps exkursion.
13 olika matsvampar och flera olika naturvårdssvampar hittades. Deltagarna fick göra ett artprov med 14 mat, naturvårdsvamp och en giftsvamp. Deltagarna hade som mest 1 fel. De var verkligen duktiga.

6 deltagare som tog sig till Leppäkoski naturrastplats vid Esrange. Skogen är gammal med tallar upp till 500års åldern.
En liten svamputställning gjordesoch här nedan ser ni artprovet.

Känner ni igen vilka fina svampar som hittades?

Färgkursen i Älvsbyn 28-30 augusti 2020 

 Kursen arrangerades i samarbete med Älvsby Folkhögskola

Bian och Annika betar garnet
Catharina Hansson visar upp sina alster som hon har tillverkat av svampfärgat garn
Svampfärgat garn på tork i solen
Bian var ledare för kursen
Färgkursen visar upp resultatet på utställningen. Med ledare Mikaela

Till Minne: Hans Marklund

9 juli 1937 - 18 mars 2016

Foto: Hjördis Lundmark, 2012

Hans Marklund 2012.                         Foto: Hjördis Lundmark

Första gången jag talade med Hans Marklund var i telefon, när jag skulle få en plats vid svampkonsulentutbildningen vid Statens skola för vuxna i Härnösand. Det var 27 år sedan och jag förställde mig honom som en tunnhårig man med grå hornbågade glasögon.


Jag träffade istället en man med pigga ögon och stort burrigt hår, en oförglömlig bekantskap. Det skulle bli många samtal och besök i hans hem under åren samt vid alla möten på kurser och annorstädes.


Jag tänker på Barbro, Hans fru, som var hans outtröttliga stöd.


Liksom så många andra, kände jag alltid stöd och uppmuntran från Hans. Han och kamraten Pelle Holmberg blev hedersmedlemmar i Svampkonsulenternas riksförbund och Hans var även hedersmedlem i Svampkonsulent NORR. Han ville komma med på alla våra möten och även fast hälsan sviktade gick det att genomföra med hjälp av hans innerlige vän Stig Norell.


Hans var en stor fotograf och konstnär, med rötter i Jörn i norra Västerbotten, med ett liv i Härnösand, en själ för svampriket och med en del i det mystiska, transcendentala livsväsendet. En mild och god man med stort hjärta, tyvärr med allt svagare röst mot slutet. Han hade fått Parkinsons sjukdom och det var med sorg och dämpade känslor vi såg honom gradvis bli sämre.


Jag tänker ofta på Hans, mina minnen av honom vill jag gärna hålla kvar till de tider han hade kraft och initiativ. Jag kommer aldrig att glömma Hans skapelser både i text och - framförallt - i bild.


Hommage, Hans!


Per-Axel KarlssonAnm: Ytterligare information om Hans och hans livsgärning finns hos Svampkonsulenternas riksförbund