Om oss

Om oss

Vi är svampkonsulenter som är utbildade i Svampkunskap på universitetsnivå. De flesta av oss är även anslutna till Svampkonsulenternas Riksförbunds norra sektion.

Vi har träffar en till två gånger per år för att vidareutbilda oss och utbyta erfarenheter. Dessa träffar är en garanti för att vi håller våra kunskaper aktuella, samtidigt som vi har trevligt tillsammans och förstärker vårt nätverk.


Vill du ha hjälp med svampkurser, butiksdemonstrationer eller behöver hjälp med att identifiera okända svampar kan du vända dig till en svampkonsulent. För att hitta en konsulent nära dig, se kontaktuppgifter under våra medlemmar eller maila oss på info@svampkonsulentnorr.se.


Vill du bli medlem i Svampkonsulent Norr?

Klubben är i huvudsak till för utbildade svampkonsulenter (M) vilka betalar en medlemsavgift på 150 kr per kalenderår. Familjemedlemmar (F) (till en svampkonsulent) betalar 100 kr per person och kalenderår, övriga svampintresserade (S) 250 kr per kalenderår.


Medlemsavgift samt uppgifter om namn och typ av medlemskap (ex. M, F eller S), samt maila namn, adress, e-post och telefonnummer till info@svampkonsulentnorr.se

Avgiften inbetalas via bankgiro: 5704-6070 eller Swish till 123 643 2496.  


Om du har frågor kontakta gärna ordförande Per-Axel Karlsson


Länk till föreningens stadgar

Styrelsen 2021

Kontakta styrelsen: info@svampkonsulentnorr.se